bip

INFORMACJE OGÓLNE
O BURSACH

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. 11. z 1991 r. Nr 95 

budynek

Bursa nr 5 - Warszawa

bursa nr 5 logo

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

PORADNIE

 

PUNKTY KONSULTACYJNE

50 Lat Bursy

folder1

Patron Bursy nr 5

GRAŻYNA LIPIŃSKA

1902-1995
PPŁK ARMII KRAJOWEJ

Ppłk mgr inż. Grażyna Lipińska to jedna z najwybitniejszych Polek XX wieku.
Urodzona w Warszawie i wychowana w patriotycznych tradycjach od najmłodszych lat zaangażowana była w walkę o odzyskanie niepodległości Polski. Działała w Związku Strzeleckim, Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionach. Jako młoda dziewczyna brała udział w walkach o polskość Lwowa, w obronie Rzeczypospolitej przed najazdem bolszewickim 1920 r. oraz  w III Powstaniu Śląskim. Po I wojnie światowej ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, a także pedagogikę. Pracowała jako nauczyciel w gimnazjach warszawskich, a w 1935 r. podjęła gracę jako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Grodnie.
Podczas najazdu hitlerowskiego na Polskę i po napaści Sowietów walczyła w obronie Grodna organizując do walki młodzież. Aresztowana przez okupanta sowieckiego i skazana na 15 lat obozów karnych w Mińsku, została z nich uwolniona w czerwcu 1941 r. po napaści niemieckiej na Związek Radziecki.
Po powrocie do Warszawy zaangażowała się do pracy w tajnym nauczaniu i działalności w Związku Walki Zbrojnej. Przeszkolona do pracy wywiadowczej działała w wywiadzie strategicznym w Mińsku, gdzie w uznaniu swoich osiągnięć została mianowana szefem Ekspozytury Wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. W 1944 r. po zajęciu Mińska przez Armię Czerwoną, ponownie aresztowana, spędziła w sowieckich więzieniach i obozach 12 lat.
W 1956 r. wróciła do Warszawy podejmując pracę bibliotekarki  w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. Swoje wspomnienia z lat 1939 - 1956 spisała w dziele, Jeśli zapomnę o nich...", które zostało zdeponowane w Bibliotece Polskiej w Londynie. Prozę wspomnieniową autorki wydano w Paryżu, a następnie w Polsce.
Ostatni okres życia upłynął Grażynie Lipińskiej na opracowaniu i wydaniu wspomnień jej matki, pisarki i poetki - Anny Sokołowskiej, pochodzącej ze starodawnego rodu Skarbków.
Grażyna Lipińska ceniona i szanowana do końca życia, po śmierci spoczęła w rodzinnym grobowcu na służewieckim cmentarzu św. Katarzyny w Warszawie.
Uroczyste nadanie imienia ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej  Bursie nr 5 w Warszawie odbyło się dnia 27.04.1998 r.

Historia

Bursa położona przy ul.Zagójskiej 3 działa od 1 marca 1972r.

Wówczas to Kurator Oświaty dokonał zmian w strukturze organizacyjnej funkcjonującego   od 1 września 1968r. Internatu Technikum Przemysłu Cukierniczego i na jego miejsce powołał Bursę Szkolnictwa Zawodowego nr 5. Bursa zajęła cały czterokondygnacyjny budynek internatu łącznie z podpiwniczeniem i terenem przylegającym do budynku. Podobnie jak internat, przyjmowała młodzież mieszkającą poza Warszawą a uczącą się w stolicy, lecz już nie tylko z Technikum
Przemysłu Cukierniczego lecz również z innych szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w rejonie bursy. Wykorzystanie miejsc było stuprocentowe, a liczba chętnych znacznie przewyższała liczbę miejsc ( placówka przeznaczona była wyłącznie dla dziewcząt ). Pokoje wychowanek były pięcioosobowe a warunki mieszkaniowe, wyposażenie  bardzo skromne. Środki finansowe otrzymywane z budżetu nie pozwalały na dokonywanie remontów, modernizację czy też zakup nowego wyposażenia.

Od 1992r. zaobserwowano, że o miejsca w bursach warszawskich stara się coraz mniejsza liczba młodzieży. Pozostawały miejsca wolne, które dzięki decyzji Kuratora Oświaty można było wynajmować, a uzyskane środki gromadzić na koncie "środków specjalnych" i wykorzystywać           na potrzeby placówki. Wobec powyższego utworzona została baza noclegowa dla wycieczek szkolnych. Rozpoczęto działalność pozastatutową. Wolne sale wynajmowano na prowadzenie kursów, organizację zebrań itp. Środki finansowe pozyskane z powyższej działalności przeznaczano  na dokonanie koniecznych remontów (budynek wymagał generalnego remontu).

Od stycznia 1993r. decyzją Kuratora Oświaty do prowadzenia działalności statutowej przydzielono bursie drugi budynek zlokalizowany przy ul. Tarnowieckiej 35.  Po przeprowadzeniu w nim koniecznych napraw, od   1 września 1993r. zaczął działać jako filia naszej  bursy, przeznaczona dla chłopców.  Filia działała przez dwa lata, lecz budynkiem administrowaliśmy    do 8 września 1997r. wykorzystując go jako bazę noclegową dla wycieczek.    W międzyczasie zmianie  uległa  nazwa naszej placówki. Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 28 lipca 1994r. bursa przyjęła nazwę Bursy Szkolnej nr 5. Zniesiona została również rejonizacja i mogliśmy przyjmować młodzież spoza Warszawy uczęszczającą do wszystkich ponadpodstawowych i policealnych szkół warszawskich podlegających Kuratorium Oświaty.

W dniu 23 kwietnia 1998r. dzięki staraniom dyrektora bursy, całego grona pedagogicznego i samorządu młodzieży, Kurator Oświaty nadał placówce imię ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej.
Od dnia 1 stycznia 1999r. organem prowadzącym bursę był Starosta Powiatu Warszawskiego.

Budynek przy ul. Zagójskiej 3 jest obecnie w bardzo dobrym stanie technicznym,  zarówno jego wygląd zewnętrzny jak i wszystkie pomieszczenia w niczym nie przypominają  tych  sprzed  lat. Również teren przylegający do bursy uległ diametralnej zmianie.

Obecnie organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Edukacji.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Pani  Weronika  Brewczyńska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.