bip

INFORMACJE OGÓLNE
O BURSACH

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. 11. z 1991 r. Nr 95 

budynek

Bursa nr 5 - Warszawa

bursa nr 5 logo

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

PORADNIE

 

PUNKTY KONSULTACYJNE

Opłaty

  • KOMORNE (od września 2016r. ) – 185,00 zł miesięcznie
  • CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE –  17,00 zł dziennie

Opłaty wnosimy gotówką w sekretariacie bursy lub przelewem na konto bursy.

  • NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 03 1030 1508 0000 0005 5009 1089