bip

INFORMACJE OGÓLNE
O BURSACH

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. 11. z 1991 r. Nr 95 

budynek

Bursa nr 5 - Warszawa

bursa nr 5 logo

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

PORADNIE

 

PUNKTY KONSULTACYJNE

Zapewniamy

  • ciepłą atmosferę
  • domowy klimat
  • życzliwość ,serdeczność i wyrozumiałość
  • pomoc w nauce i adaptacji
  • realizację zainteresowań młodzieży
  • czas i cierpliwość dla każdego
  • działania pedagogiczne zgodne ze statutem i regulaminem